Hva er lykke?

Av Arnt Sæther, Tal Ben-Sahar, Nikolai Toverud

Sist oppdatert: 30 september, 2023

Innhold

Lykke blir omtalt hyppig i filosofien, psykologien, vitenskapen og i religion. Flere anerkjenner lykke som selve meningen med livet.

Men hva er det?

Definisjon av lykke

En strektegning i profil, som har en god indre tilstand

Lykke handler i stor grad om hvordan du har det, ikke hva du har eller hva du får til.

Det finnes mange forståelser av lykke, og derav mange definisjoner. To nyanser nevnes ofte. Den ene nyansen handler om estetiske, sterke følelser som gjerne oppstår når noe positivt og overraskende skjer. Tenk tacofredag!

Mens den andre nyansen handler om en dypere og mer vedvarende glede eller tilfredshet. Tenk en kopp te i skogen.

I denne artikkelserien er vi ute etter den dypere og mer vedvarende formen for tilfredshet. Vi definerer denne formen for lykke, som en god indre tilstand.

Denne definisjonen understreker at følelsen av lykke kommer innenfra, uavhengig av ytre påvirkninger. Dette er også noe lykkeforskning bekrefter.

Tenk etter

Hvilken type lykke verdsetter du mest?

Tacofredag eller te i skogen?