HjemEn pil til høyrePodcastEn pil til høyre
Rolf Marvin Bøe Lindgren

Rolf Marvin Bøe Lindgren

Jeg snakket med personlighetseksperten Rolf om historien til personlighet, muligheten for endring, arv og miljø, Myers Briggs vs femfaktormodellen, prediksjon av karriere og forhold, og hvordan frykt kan påvirke uttrykket av vår personlighet.

Bilde av Rolf Marvin Bøe Lindgren, med en orange bakgrunn og med Ubevisst logoen flyvende ut av hans hode

Psykolog og personlighetsekspert

Rolf Marvin Bøe Lindgren er en norsk psykolog som er kjent som mannen bak podcasten til Harald Eia og Nils Brenna: "Sånn er du", og kanskje Norges mest siterte person innenfor personlighet og IQ. Rolf har drevet med personlighetstesting i 25 år.

Sammen med Petter Schjerven, kjent fra TV-programmet Typisk deg, har han skrevet boken "Typisk deg - forstå din og andres personlighet", hvor de på en lettlest og underholdende måte tar for seg de fem faktorene som forskning har vist at vår personlighet kan oppsummeres med: åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme. Boken gir leseren en dypere forståelse av sin egen personlighet og hvordan den går sammen med andre, og hvordan kunnskap om personlighet kan gjøre oss bedre som sjef, kollega, venn eller samboer.

Rolf Marvin Bøe Lindgren tilbyr også gratis personlighetstesting gjennom sin nettside https://www.personlighetstesting.no/, hvor man kan ta en big five personlighetstest og få en analyse av sin egen personlighet. Rolf får du kontakt med gjennom hans nåværende arbeidsgiver - www.allosstiftelsen.no.

Vår samtale

Vi diskuterte ulike temaer innenfor personlighet, som historien til personlighet, om det er mulig å forandre personligheten vår og i så fall hvordan, rollen til arv og miljø i personlighet, forskjellen mellom Myers Briggs og femfaktormodellen, og om personlighet kan predikere karrierevei og forhold. Vi snakket også om hvordan frykt kan påvirke oss til å ikke uttrykke vår personlighet.

Rolf Marvin Bøe Lindgren