Om ubevisst

Velkommen til vårt Ubevisste

Å skildre det ubevisste er som å male vind. Et forsøk på å gi form til det formløse, å fargelegge det usynlige. Men bak alt, og inne i det hele finner du deg. Ubevisst.no er en hånd å holde i, på veien til møte med deg selv.

Ubevisst ble startet i 2021, for å slukke en tørst for forståelse. Siden den gang, og videre ut i evigheten, vil Ubevisst utvikle seg. For nå har prosjektet som formål å glede mennesker gjennom filosofi og psykologi. Menneskene bak er Arnt Sæther og Nikolai Toverud.

Hva tror vi på?

Vi har et sinn og vi har en bevissthet.

Sinnet vårt rommer alle våre tanker, som for eksempel perfeksjonisten og 'styggen på ryggen'; følelser som skyld, sinne, glede og tristhet; behov som mat, søvn og sosial kontakt; samt personlighetstrekk som nevrotisisme, åpenhet og ekstraversjon.

I sinnene våre skjer det mye. Det er lett å bli opphengt i sinnets dans mot tilfredsstillelse og vekk fra smerte. Tankene våre, sammen med følelsene, dikter opp historier om hvem vi er (selvbilde), vår verdi (selvfølelse), våre evner (selvtillit), våre psykiske behov.

Men det er i bevisstheten vi skiller oss fra dyr. Vi har en iboende mulighet til å være bevisste vårt sinn og velge å ta andre valg enn det sinnet ville ha tatt.I bevisstgjøringen ligger det flere oppdagelser. Vi kan oppleve tankene og følelsene våre istedenfor å være dem. Du er bevisstheten som observerer. Gjennom å bli kjent med deg selv, kan du også bli kjent med livet ditt og gleden som finnes ved å være.

Ubevisst tilrettelegger for flere møter med deg selv.