Innhold

I denne artikkelen har vi oppsummert de viktigste funnene fra vestlig lykkeforskning. Ønsker du å være lykkelig, anbefaler vi denne artikkelen.

Hva bestemmer vår opplevde lykke?

I følge Sonja Lyubomirsky er det tre hovedfaktorer som spiller inn i hva som gjør et menneske lykkelig. Genetikk, ytre omstendigheter og individuelle aktiviteter. (Lyubomirsky, S. (2007). The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life You Want. New York, NY: Penguin Books.)

Fordelene med lykke

Mye forskning antyder en rekke fordeler med å være lykkelig (utover at lykke er en god følelse i seg selv).

Lykkelige mennesker lever lengre

 1. Studier fra USA viser at det å være generelt lykkelig er knyttet til en lengre levetid hos voksne. De som er ganske lykkelige har en 6% høyere risiko for tidlig død, mens de som ikke er lykkelige har en 14% høyere risiko (sciencedirect).
 2. Lykkeligere mennesker lever lengre, er sunnere, er mer aktive og har bedre søvnvaner (Oxford Academic)
 3. En studie fant at de deltakerne som ble vurdert som de minst lykkelige hadde en 14% høyere sjanse for å dø sammenlignet med de som var lykkeligere (National Library of Medicine)

Lykkelige mennesker har bedre helse

 1. Lykke demper stress og bevarer helse (Springer Link).
 2. I et studie i Australia ble 9 981 personer fulgt over en toårsperiode. De som initialt rapporterte at de var lykkelige eller tilfredse, rapporterte bedre helse etter toårsperioden. (Sage Journal).
 3. Å føle seg lykkelig hele tiden eller mesteparten av tiden er sterkt assosiert med bedre mental helse blant unge voksne (Springer Link).

Lykkelige mennesker er bedre til å løse problemer

 1. Lykkelige utviklere er bedre problem­løsere (PeerJ).
 2. Glade ansatte er mer produktive, mer kreative og bedre til å løse problemer enn sine ulykkelige kolleger. (Harvard Business Review)

Ønsker du å lære mer om lykke?

Bli med på vår gratis 30-dagers lykkeguide på e-post, og få en enkel steg-for-steg-guide for å bli kjent med din indre lykke.

Takk! Sjekk eposten din for bekreftelsesmailen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Du vil motta en kort e-post hver tredje dag i en måned. Du kan melde deg av når som helst.

Aktiviteter for å oppleve lykke

Mange aktiviteter synes å fremme lykke, men kausaliteten er usikker – det er uklart om aktivitetene faktisk forårsaker lykke, eller om allerede lykkelige mennesker er mer tilbøyelige til å engasjere seg i dem.

Her er noen av aktivitetene som viser lovende resultater.

Relasjoner og lykke

 1. Kvaliteten på vennskap predikerer lykke bedre enn personlighet og antall venner. (Springer Link).
 2. Kvaliteten på vennskap er knyttet til lykke fordi det gir en arena der grunnleggende behov blir tilfredsstilt (Springer Nature),
 3. Lykkelige og tilfredse relasjoner har en betydelig innvirkning på lykke, og er viktigere enn andre faktorer som penger eller intelligens (The Harvard Gazette).

Fysisk aktivitet og lykke

 1. Deltakelse i fysisk aktivitet er assosiert med høyere livstilfredshet (Science Direct).
 2. Individer som er mer aktive gjennom trening eller ikke-treningsrelatert fysisk aktivitet er lykkeligere (PLOS)
 3. Fysisk aktivitet har en konsistent positiv sammenheng med lykke. 10 minutter per uke eller én dag med trening per uke kan potensielt øke lykkenivået (Journal of Happiness Studies).
 4. Fysisk aktivitet er betydelig relatert til livstilfredshet og lykke hos unge, middelaldrende og eldre voksne, og denne sammenhengen øker med økende alder (MDPI).

Godt kosthold og lykke

 1. Middelhavsdietten er assosiert med høyere nivåer av subjektiv lykke og bedre helserelatert livskvalitet blant ungdom (MDPI).
 2. Et sunt kosthold har en årsakssammenheng med lykke, der mer enn tre porsjoner frukt og grønnsaker per dag fører til mest lykke (Springer Nature).

Søvn og lykke

 1. Bedre søvnkvalitet korrelerer med mer lykke dagen etter (Journal of Sleep Research).
 2. Kort søvnvarighet og symptomer på søvnløshet er assosiert med lavere lykkenivåer, spesielt blant yngre voksne og kvinner (MDPI).

Tilstedeværelse og lykke

 1. Tilstedeværelse er relatert til positive emosjonelle tilstander og redusert sinnsstemning og stress (American Psychological Association).
 2. Mindfulness bidrar til større tilfredshet i intime forhold ved å fremme mer relasjonelt dyktige følelsesrepertoarer. (Journal of Marital and Family Therapy)

Takknemlighet og lykke

 1. En takknemlig holdning forsterket trivselen, der positiv affekt var den mest robuste oppdagelsen (Journal of Personality and Social Psychology).
 2. Takknemlighets intervensjoner har en liten effekt på å redusere symptomer på depresjon og angst (Journal of Happiness Studies).

Åndelighet og lykke

 1. Barn som er mer åndelige, er lykkeligere. I et studie forklarte åndelighet mellom 3% og 26% av den unike variasjonen i deres lykke (Journal of Happiness Studies).
 2. Livstilfredshet og lykke er positivt assosiert med mange målinger av religion og åndelighet (American Psychological Association)
 3. Åndelighet har en positiv og betydelig sammenheng med subjektiv lykke og tilfredshet med livet (Journal of Religion and Health).

Lykkenivåer per land

World happiness report

World Happiness Report er en årlig undersøkelse som måler lykkenivået i verdens land.  Omtrent 3000 mennesker i hvert land har blitt spurt om å vurdere sitt nåværende liv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er det verste mulige livet og ti er det beste mulige livet. Jo nærmere landets score er 10, desto lykkeligere antas befolkningen å være.

Lykkenivå blant de 10 lykkligste landene i verden (2023).

Du kan lese mer om resultatet på FN sine sider og på siden til World Hapiness Report.

Norges lykkenivå

Folkehelseinstituttet og Norsk Monitor utfører grundige studier av livskvalitet som en integrert del av folkehelserapporten. Norges lykke- og livskvalitet nivå har forblitt forholdsvis konstant. Selv om Norge i gjennomsnitt har en høy livskvalitet, er det en skjev fordeling, og visse grupper opplever lavere livskvalitet.

Du kan lese mer om folkehelserapporten her.

 
Norges lykkenivå over tid.
Tenk etter

Hovedpoenger