Innhold

Når du stiller spørsmålet ‘hva er meningen med livet?’ - Lurer du da på hvordan du kan ha et meningsfylt liv, eller om det er en større mening med nettopp ditt liv?

Denne artikkelen utforsker disse spørsmålene.

Er det en større mening med livet mitt?

Religion gir oss tydelige svar på hva som er poenget med ditt liv, ofte gjennom en overnaturlig Gud som har skapt mennesket innenfor en helhetlig plan. Troen på en større plan er med å legitimere livet ditt, og gi deg en følelse av mening.

Er det en større kraft eller noe overnaturlig som kan svare våre bønner?

Her er noen eksempler på planene til noen religioner:

 • Abrahamittiske religioner (Kristendom, Islam, Jødedom): Mennesket skal leve i overensstemmelse med Guds vilje, som er åpenbart gjennom hellige skrifter og profeter. Målet er å leve et rettskaffent liv, tjene Gud, og etterstrebe et evig liv i himmelen eller paradis etter døden.
 • Hinduisme: Livets plan er å oppnå Moksha, noe som innebærer frigjøring fra Samsara, syklusen av gjenfødsler. Dette oppnås gjennom rett handling, fromhet og spirituell praksis, og ved å realisere sin sanne natur som Atman, sjelens evige essens.
 • Buddhisme: Buddhister streber etter å oppnå opplysning (Nirvana) – en tilstand av fullstendig frigjøring fra lidelse. Dette oppnås gjennom å følge den edle åttedelte veien, som inkluderer riktig forståelse, tanke, tale, handling, levevis, anstrengelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Et liv uten mening

Spørsmålet om hva som er meningen med akkurat ditt liv, hviler på forutsetningen om at det finnes en mening.

Er vi bare avanserte aper, som leter etter en større plan som ikke finnes?

En rekke tenkere, inkludert Lev Tolstoj, Thomas Carlyle, Simone de Beauvoir, Søren Kierkegaard, og Alan W. Watts, har argumentert for at ved å akseptere livets absurditet og meningsløshet, kan du finne en mer stabil mening.

Arnt Sæther argumenterer for at spørsmålet i seg selv er misforstått.

Hvordan kan jeg ha mening i livet?

Det er mulig å fylle livet med mening og oppleve et meningsfylt liv uten å tro at det finnes en større mening eller plan med ditt liv.

Gamle venner forsvinner, nye venner dukker opp. Det er akkurat som med dagene. En gammel dag passerer, en ny dag blir til. Det viktigste er å gi det mening: en betydningsfull venn – eller en betydningsfull dag.

Dalai Lama

Det finnes flere måter mennesker finner mening i livet. Her er noen av dem:

Være lykkelig

Har du noen gang stilt deg spørsmålet om meningen med livet, når du har det bra? Det å oppleve tilfredshet/glede/lykke oppleves for mange i seg selv meningsfylt. Klarer du å finne lykken, fant du også meningen.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan leve et lykkelig liv, kan du lese mer om hvordan bli kjent med din egen lykke i vår lykkeguide.

Hengi deg til en sak større enn deg selv

Å leve for noe større enn deg selv, kan oppleves meningsfylt ved at det er flere enn deg selv som får bruk for ditt eget liv. Ved at du føler at flere er avhengig av din innsats, er det viktig at du lever.

Å hjelpe folk som lider, kan oppleves meningsfylt

Eksempler:

 • Forsørge familien din
 • Hjelpe flyktninger som har kommet til Norge
 • Jobbe med teknologi som vil hjelpe mennesker

Ønsker du å lære mer om lykke?

Bli med på vår gratis 30-dagers lykkeguide på e-post, og få en enkel steg-for-steg-guide for å bli kjent med din indre lykke.

Takk! Sjekk eposten din for bekreftelsesmailen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Du vil motta en kort e-post hver tredje dag i en måned. Du kan melde deg av når som helst.

Leve et moralsk og autentisk liv

Det finnes mange trosretninger som gir mening til livet, ved at de veileder mennesker til å leve et moralsk godt liv, i harmoni med omgivelsene. Her er noen eksempler:

 • Humanisme: I humanismen er planen for menneskelivet å søke lykke, selvrealisering og oppfyllelse gjennom menneskelig fornuft, etikk, og sosialt engasjement, uten å ty til overnaturlige forklaringer.
 • Stoisisme: I stoisismen er hovedmålet å oppnå et liv preget av indre fred og ro ved å leve i harmoni med naturen og universets logiske struktur.
 • Taoisme: Taoismens overordnede plan er å leve i harmoni med Tao, den grunnleggende og universelle livskraften. Dette innebærer å følge naturens rytmer, praktisere ydmykhet, enkelhet og medfølelse.

Aristoteles, en av de store antikke filosofene, hevdet at meningen med livet ligger i å oppnå 'eudaimonia', eller et liv i dyd og fornuft, noe som fører til ekte lykke.

Leve i fellesskap med andre mennesker

Forskning har vist at en av de viktigste faktorene som går igjen hos lykkelige mennesker, er at de har sterke relasjoner til andre mennesker. Det kan virke som om mennesker finner mye mening i nære relasjoner til andre mennesker.

Er livet best og mest meningsfylt sammen med andre?

Progresjon

Et liv kan oppleves meningsfullt i den grad personen utøver sine evner, skaper kunst, bidrar til ny kunnskap eller gjør det godt for andre mennesker. Disse livene kan forstås som meningsfulle fordi de er av betydning.

Den norske filosofen Einar Duenger Bøhn mener at forbedring er meningen med livet. Han forklarer nærmere: «Hvis vi forbedrer ting ved å oppdage sannheter, handle godt, eller skape noe skjønt, er vi alle med på å bidra til meningen med livet». Å forbedre verden, eller sette spor etter deg/påvirke verden rundt oss.

Meningen med livet er forbedring.

Einar Duenger Bøhn

Er det viktig å føle mening i livet?

Mangel på mening er et tungt psykologisk savn som kan være forbundet med depresjon og til og med selvmord. Mening er viktig for at du skal kjenne motivasjon, ha det godt og generelt sett leve et liv du synes det er verdt å leve.

Det er meningsfylt å oppleve mening i livet

Flere studier har faktisk vist at de som har en sterk følelse av at livet har en hensikt, lever lenger. Den kjente psykiateren og holocaust-overlevende Viktor Frankl opplevde dette selv da han satt i konsentrasjonsleir. Bare de som klarte å opprettholde en følelse av mening under de uutholdelige forholdene, hadde en mulighet til å overleve. Han likte å sitere Nietzsche:

Den som har et formål å leve for, kan tåle nesten hva som helst.

Nietzsche
Tenk etter

Er du ute etter en mening med ditt liv, eller å finne mening i livet ditt? Hva gir mening i ditt liv?

Hovedpoenger

 • Spørsmålet om meningen med livet, kan både referere til om det er en overordnet plan med akkurat ditt liv - eller om hva som er meningsfullt å gjøre i ditt liv.
 • Religion besvarer spørsmålet på hva som er poenget med ditt liv, ofte gjennom en overnaturlig Gud som har skapt mennesket innenfor en helhetlig plan.
 • Tenkere som Lev Tolstoj og Simone de Beauvoir mener at aksept av livets absurditet og meningsløshet kan lede til en mer stabil mening.
 • Andre kilder til en følelse av mening i livet kan være: Å være tilfreds, leve for en større sak enn seg selv, leve et moralsk og autentisk liv, leve i fellesskap med andre og progresjon.
 • Å oppleve at det er en mening i livet er essensielt for psykologisk velvære og kan være livsforlengende.