Krishnamurti og livets mening

HjemInnlegg

For mange år siden var jeg på et foredrag med en kjent indisk guru som het Krishnamurti. Han fikk spørsmålet; hva er meningen med livet? Han ble tydelig oppgitt og sa; åh nei, ikke det spørsmålet en gang til.

Han følte seg likevel forpliktet til å svare, og jeg husker ikke hva han svarte, men jeg husker noe av det. Han startet med å se på ordet mening og på ordet livet. Hva er mening? Og hva er Livet? Og ved å diskutere disse ordene endte han opp med konklusjonen at, spørsmålet om hva som er meningen med livet er et helt feil spørsmål å stille.

Vi kan prøve litt her også. 

Hva betyr ordet mening? Mening er utledet fra norrønsk meine, som betyr mene eller tro. Videre sier ordboken at mening kan være: Ønske å uttrykke, eller sikte til.

Synonymer kan være formål eller hensikt.

Da kan spørsmålet bli; Hva ønsker Livet å uttrykke? Hva sikter Livet til? Hva mener Livet? Hvilket formål har Livet? Hvilken hensikt har Livet? Hva tror Livet?

Så kan vi se på ordet Livet. Hva betyr egentlig det? Kommer fra norrønsk lifa. Å leve, som igjen betyr; å bli igjen, eller bli tilbake. Videre å være i live, være levende, altså det motsatte av død. 

 Jeg antar at spørsmålet, hva er meningen med livet, stilles oftere av mennesker som lever i materielt overskudd, enn mennesker som kjemper for overlevelse, da for de sistnevnte vil hvordan overleve være det altoppslukende fokuset.

Når spørsmålet, meningen med livet, stilles, er det derfor egentlig, hva er meningen med mitt liv, som stilles. 

Hvis vi da setter de siste tre avsnittene sammen kan vi tenke oss noe slikt: Hva er meningen med livet, kan også stilles slik; Hva ønsker det som er levende i meg å uttrykke?

Du har noe ved deg som gjør deg til deg, og jeg har noe ved meg som gjør meg til meg. Vi kan leve sammen, men jeg kan ikke leve ditt liv, og ikke du mitt. Det som er livet i deg, er derfor deg, slik det som er livet i meg, er meg. 

Svaret på, Hva ønsker det som er levende i meg å uttrykke, blir derfor. Meg selv, for meg, og deg selv for deg.

Svaret på spørsmålet; Hva er meningen med (mitt) livet? Blir da, å uttrykke meg selv, eller å leve mitt uttrykk.

Hva betyr det? Hva betyr å uttrykke meg selv.

Å uttrykke meg selv betyr, at jeg har noen egenskaper som bare jeg har, slik du har noen bare du har. Egenskaper betyr; Kjennetegner. Jeg liker å snu på ordene Egen-skaper = skaper-egen. De trekkene ved meg eller det som gjør meg til meg, og som BARE jeg kan uttrykke. Slik BARE du kan uttrykke deg.

Jeg har prøvd å kopiere idolene mine og andre mennesker, men det er veldig dumt. La meg inspirere er noe annet, men jeg kan aldri bli dem.

Det Livet ønsker fra meg er at jeg uttrykker meg som meg, ikke som deg. Og omvendt for deg. Ordet uttrykk betyr; å vise seg, synlig form, eller ytringsform.

Det Livet da vil, eller det det levende vil er at; jeg jeg viser meg som meg.

Hvordan viser jeg meg som meg?

Å vise meg som meg er å se at jeg har blitt tildelt noen egenskaper fra livets side, som livet ønsker at jeg skal bruke til glede og nytte for livet. Livet har ikke skapt meg for min skyld, men for livets skyld. 

Å vise meg som meg, er ikke å si, seeee på meg a! Unna vei her kommer jeg. Det er ikke at alle mine behov skal tilfredsstilles og at alle mine sider skal uttrykkes på bekostning av deg.

Å vise meg som meg er å se innover i meg selv. Se hva jeg ser. Overvinne frykt, ved å ture uttrykke det som åpenbarer seg for meg. Det uttrykket som kommer fra et rent indre vil aldri skade andre mennesker. Det vil ikke ta et annet liv, men andre kan godt føle seg krenket eller såret av et ærlig uttrykk.

En del mennesker sier; Jeg bare er sånn jeg, for å rettferdiggjøre egen egoistisk atferd. Det er ikke å vise seg som den man er, men å vise frem sitt selvsentrerte behovs-jeg.

Du kan kontrollere hvor atferden eller beslutningen din kommer fra, ved å se på konsekvensene av den «lenger ned av veien», eller hvis du ganger den opp. Hva ville dessuten skje hvis alle andre gjorde det samme? Hvilken verden ville vi få da? Hvis det ikke gagner verden, er handlingen kommet fra mine selvsentrerte behov og ikke fra mitt Selv.

Når jeg viser meg som meg så blir det dypeste i meg mitt fyrtårn for hvordan jeg navigerer gjennom det livet jeg blir gitt, og ikke andre menneskers meninger eller markedsmekanismenes markedsførte mote for tiden.

NB! Ønsker du en mer tradisjonell tilnærming til spørsmålet om livets mening, anbefaler jeg å lese artikkelen vår om meningen med livet.

Skrevet av
Arnt Sæther