Lykkeforskning

Av Arnt Sæther, Tal Ben-Sahar, Nikolai Toverud

Sist oppdatert: 29 september, 2023

Innhold

Forskningen på lykke har en lang historie, som går tilbake til antikkens Kina, India og Hellas. Filosofer som Konfucius, Buddha, Sokrates og Aristoteles utforsket subjektive opplevelser for å forstå hva lykke er.

I moderne vestlige samfunn forsøker lykkeforskningen å forstå lykke gjennom objektive observasjoner. Både forskningen og fremgangsmåten er kritisert i senere tid.

Denne artikkelen oppsummerer noen av de mest anerkjente funnene fra moderne vestlig lykkeforskning.

Hva bestemmer vårt lykkenivå?

En strektegning som illustrerer genetikk, aktiviteter og ytre faktorer

Ifølge den anerkjente lykkeforskeren Sonja Lyubomirsky, er det tre hovedfaktorer som spiller inn i hva som gjør et menneske lykkelig. Faktorene er genetikk, ytre omstendigheter og individuelle aktiviteter.1

Genetiske Faktorer

En stor del av forskjellene mellom folks opplevde lykke forklares med vårt genetiske utgangspunkt. Vi har et grunnleggende nivå som vi uunngåelig vender tilbake til, selv etter betydelige nederlag eller seire.

Innsikten kommer fra forskning gjort med identiske og toeggede tvillinger, samt forskning som viser at "Big Five"-trekkene, inkludert de to mest relaterte til velvære (nevrotisisme og ekstraversjon) er stabile over tid.1

Ytre faktorer

Kun en liten del av vårt lykkenivå er forklart av forskjeller i livssituasjoner eller levestandard, som for eksempel inntekt, sivilstatus, helse eller livsomstendigheter.

Med andre ord, lykke forklares lite av om du er rik eller fattig, sunn eller usunn, vakker eller ei, gift eller skilt. Forskning har vist at disse faktorene kan ha en umiddelbar innvirkning på lykke, men effekten har en tendens til å avta over tid på grunn av en psykologisk prosess kjent som hedonisk tilpasning.1

Individuelle Aktiviteter

En del av vår lykke, påvirkes av våre bevisste aktiviteter og hvordan vi tenker. Dette er handlingene og praksisene vi aktivt kan engasjere oss i for å øke vår lykke. Dette kan inkludere å utøve takknemlighet, utføre handlinger av vennlighet, eller å nære sosiale relasjoner. Forskning fra Lyubomirsky og kolleger (2005) støtter denne påstanden, og demonstrerer at individer som regelmessig deltar i bevisste aktiviteter viser økning i opplevd lykke.1

Kurs i lykke

Livet trenger glede. Derfor tilbyr vi et mini-kurs med Arnt Sæther, som vil øke din livskvaliteten din. Kurset koster 299,- og har pengene-tilbake-garanti hvis du ikke er fornøyd.

Profilbilde av Arnt Sæther i sofaen

Aktiviteter som bidrar til økt opplevelse av lykke

En strektegning av en person som gjør yoga posisjonen downward facing dog

Relasjoner

Lykkeforskning, inkludert omfattende studier fra Harvard2, har fastslått at lykkelige mennesker har sterke relasjoner med andre. Mennesker som er mer sosialt tilknyttet til venner, familie og samfunn, er gladere, lever lenger og har bedre helse enn de som er isolerte.

Ensomhet dreper. Det er like farlig som røyking og alkoholisme.
Robert Waldinger, Studieleder og Harvard-forsker

Samme studie understreker at det er kvaliteten på relasjoner som er avgjørende for helsen, og viser at de mest tilfredse i parforhold i 80-årene opplevde mer lykke, selv med fysiske utfordringer, mens de i ulykkelige parforhold opplevde forsterket fysisk og emosjonell smerte, noe som påvirket humøret deres negativt.

Takknemlighet

Folk som er konsekvent takknemlig er relativt lykkeligere, mer energiske, og mer håpefulle og rapporterer å erfare hyppigere positive følelser. Jo mer en person er tilbøyelig til takknemlighet, jo mindre sannsynlig er det at personen er deprimert, nervøs, ensom, misunnelig eller nevrotisk.3

Meditasjon

Meta-analyser av effekten til meditasjon har identifisert fordeler med meditasjon for mange spesifikke helseutfall, inkludert depresjon, diabetes og røyking.

En metaanalyse inkluderte 28 forskjellige overordnede analyser (meta-analyser) av tilfeldig utvalgte, kontrollerte eksperimenter. Disse analysene inkluderte til sammen 404 separate resultater fra mer enn 31 000 deltakere.4

Fordelene med lykke

En strektegning av en hånd med et hjerte som svever over

Forskning har kommet frem til en rekke fordeler med å leve et lykkelig liv. Her er noen av dem.

Du lever lengre

Lawrence, Rogers & Wadsworth (2015) utforsket virkningen av lykke på 32 000 deltakere og deres overlevelsesrate over en 30-års periode. Deltakere som ble vurdert som de minst lykkelige hadde en 14% høyere sjanse for død enn deres lykkeligste motparter. 5

Forbedret hjertehelse

Flere studier har knyttet lykke til bedre hjertehelse og en redusert risiko for hjertesykdom med 13-26%. 6

Bedre til å løse problemer

Lykke på jobb gir en rekke fordeler for hvordan hjernen vår fungerer og tenker. Når vi er lykkeligere, har vi en tendens til ikke å fokusere så mye på det negative eller stressfaktorer, noe som gir mer rom for å tenke positivt rundt utfordringer. 7

Lykkenivåer per land

Strektegning av jorkloden

World happiness report

World Happiness Report er en årlig undersøkelse som måler lykkenivået i forskjellige land rundt om i verden. Undersøkelsen gjennomføres ved å samle inn data fra Gallup World Poll, som er en serie av globale studier som Gallup har gjennomført siden 2005. Dataene som samles inn inkluderer folks vurderinger av deres eget liv, deres opplevelser dagen før undersøkelsen, og deres forventninger til fremtiden. Disse dataene kombineres deretter med objektive målinger av faktorer som inntekt, sosial støtte, sunn forventet levealder, frihet til å ta livsvalg, generøsitet og oppfatning av korrupsjon for å lage en samlet "lykkeindeks" for hvert land.

Resultatene av World Happiness Report publiseres årlig og er tilgjengelige for allmennheten. Du kan se de siste resultatene og tidligere rapporter på deres offisielle nettside.

Norges lykkenivå

Folkehelseinstituttet utfører grundige studier av livskvalitet som en integrert del av folkehelserapporten. En rekke nasjonale kilder som Norsk Monitor, SSBs levekårsundersøkelser og FHUS, samt internasjonale kilder som European Social Survey, World Values Survey og Gallup World Poll, viser at Norges lykke- og livskvalitetsnivå har forblitt forholdsvis konstant. Selv om Norge i gjennomsnitt har en høy livskvalitet, er det en skjev fordeling, og visse grupper opplever lavere livskvalitet.

Hele rapporten kan leses her.

Referanser

  1. https://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/LSS2005.pdf
  2. https://www.adultdevelopmentstudy.org/
  3. https://psycnet.apa.org/record/2001-05824-010
  4. Rose, S., Zell, E., & Strickhouser, J. (2020). The Effect of Meditation on Health: a Metasynthesis of Randomized Controlled Trials. Mindfulness, 11, 507-516. https://doi.org/10.1007/s12671-019-01277-6.
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26421947/
  6. Kim, E. S., Smith, J., & Kubzansky, L. D. (2014). A Prospective Study of the Association Between Dispositional Optimism and Incident Heart Failure. Hentet fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4608236/
  7. Brockis, J. (2019). Why Happiness at Work Matters. Hentet fra: https://www.drjennybrockis.com/2019/1/24/happiness-work-matters/